Българска школа по психоанализа

Кое не чуват, не виждат и не разбират родителите на тинейджъри?
Кое не чуват, не виждат и не разбират родителите на тинейджъри?