будистка философия

Скъпо мое страдание, дойдох да се погрижа за теб ♥ Тик Нят ХАН
Скъпо мое страдание, дойдох да се погрижа за теб ♥ Тик Нят ХАН