човешки взаимоотношения

Във взаимоотношенията се влиза, за да намерим себе си, а не за да изгубим себе си ♥ Димитър ХАДЖИЙСКИ
Във взаимоотношенията се влиза, за да намерим себе си, а не за да изгубим себе си ♥ Димитър ХАДЖИЙСКИ