деца

Ние не учим децата на това, което искаме, а ги учим на това, което сме ╫ Гавриил СВЕТОГОРЕЦ
Ние не учим децата на това, което искаме, а ги учим на това, което сме ╫ Гавриил СВЕТОГОРЕЦ