деца

♥ Душевно нещастните деца изпитват необходимост да властват над другите
♥ Душевно нещастните деца изпитват необходимост да властват над другите