Достоевски

Казано е: човек отмъщава, защото намира в това справедливост ♥ Фьодор ДОСТОЕВСКИ
Казано е: човек отмъщава, защото намира в това справедливост ♥ Фьодор ДОСТОЕВСКИ