его

Егото играе роли, заради несъзнателната мисъл: Аз не съм достатъчен ♥ Екхарт ТОЛЕ
Егото играе роли, заради несъзнателната мисъл: Аз не съм достатъчен ♥ Екхарт ТОЛЕ