его

Егото е причината за цялата лудост, нещастие, мизерия ~ ОШО
Егото е причината за цялата лудост, нещастие, мизерия ~ ОШО