феномена Слава Севрюкова

Светът ще стане по-съразмерен, чист и нов. Манипулаторите ще са овъзмездени. Егоизмът - също ♥ Слава СЕВРЮКОВА
Светът ще стане по-съразмерен, чист и нов. Манипулаторите ще са овъзмездени. Егоизмът - също ♥ Слава СЕВРЮКОВА