За малките стъпки към големия живот – споделено от британския психотерапевт и психоаналитик Сю Герхард в книгата й „Защо обичта е важна”.

Моят подход към вникването в емоционалния живот е органичен. Аз твърдя, че човешките същества са отворени системи, неразривна част от които са другите хора, а така също и растенията, въздуха и водата. Ние се формираме под влиянието на другите, както и на това, което дишаме и ядем. И физиологичните, и психологичните ни системи се развиват въз основа на взаимоотношенията ни с останалите хора, а това се случва с най-голяма сила и оставя най-дълбок отпечатък в най-ранното ни детство. Живеем в социален свят, в който, за да сложим храна на масата си, да имаме дрехи на гърба си и покрив над главите си, зависим от сложни вериги от социални и културни взаимодействия, които мотивират действията ни. Не можем да оцелеем поединично”.

Да се върнем в началото
Мъжкият и женският тигър си остават ни повече, ни по-малко тигри, независимо дали ще прекарат целия си живот в естествената си среда или ще се чифтосат с хиляди партньори. Но човекът истински се променя, когато живее с други хора – той не може да развие способностите си сам-самичък. Затова човешката раса е на път да се превърне в едно тяло и това не е дръзка метафора, а самата величествена реалност.
С. Т. Колридж, „Писма“, 1806 г.

Една тъмна зимна нощ звънът на телефона ме събуди с новината, че домашното раждане, което планирах да филмирам, е започнало. Бях се срещала с майката и преди, но не я познавах добре. Пристигнах в дома ѝ и трябваше да изкача три етажа стълби до стаята ѝ на последния етаж на къщата, влачейки с мен озвучителната и осветителната си апаратура. Заварих майката и бащата да седят на ръба на единично легло в оскъдно обзаведена и слабо осветена стая, на чийто под бе постлан вестник. Вниманието бе съсредоточено върху тялото на майката и всичко се случваше тихо и оттренирано. Акушерката обикаляше наоколо, докато аз си стоях в единия ъгъл на стаята. Нещата се случваха бързо и съвсем скоро майката вече беше приклекнала над вестника, подкрепяна от партньора си, докато аз записвах удивителната гама от звуци, които тя издаваше, звуци, които подсказваха увеличаващия се натиск и скоро, щом бебето започна да излиза, се превърнаха в дълбоки стенания. Моята операторка не успя да пристигне навреме, за да заснеме раждането, но на мен ми беше все едно, защото бях погълната да наблюдавам това върховно събитие. Когато бебето най-сетне излезе от тялото на майката, очите на всички ни бяха пълни със сълзи, бяхме погълнати от емоцията, благоговеещи пред началото на този нов живот и очаровани от мистерията на самия живот.

Сега бебето щеше да напусне дома си и да поеме към своето съзряване, към онази част от живота, за която се говори в жалейките по вестниците – за четирите брака или единствената женитба, за обществено ангажираното или по-уединено съществуване, за изпълнения с трагични събития живот, за историята на личния принос към обществото. Но тези истории пропускат толкова много неща. Те не разказват за всичко онова, което превръща това бебе в младия мъж, който е то днес, и най-вече не отдават дължимото на силното влияние на другите хора върху способността му да прояви своя природен и генетичен потенциал.

Човек трудно свиква с тази страна да действителността. Дори в биографиите се споменава единствено, че бебето е родено на конкретна дата, на дадено място, с родители, чийто живот към този момент се е развил по определен начин, но е на практика невъзможно да се пресъздаде динамиката на взаимоотношенията им с тяхното дете. Затова никога не можем да разберем какво се е случило в собственото ни най-ранно детство, задавайки директни въпроси, макар че понякога разказите за различни случки ни дават някаква представа. Твърденията на майка ми, че съм била трудно за гледане дете, което всяка нощ в продължение на месеци е плачело заради стомашни колики и е проходило и проговорило много рано, ми дават основание да изпитвам гордост и усещането, че съм отхвърлена, чувства, които в действителност са значима част от собствения ми живот. Но има и други начини да изровим историята на своето ранно детство, защото го носим вътре в себе си и го изживяваме чрез взаимоотношенията с най-близките.

В основата си ранните ни преживявания формират характерните за нас начини за общуване с другите и за справяне с приливите и отливите на чувства, които не са единствено психически пристрастия, но и психологични модели. Те са костната структура на емоционалния живот, скрита и неосъзнавана – невидимата история на всеки индивид. Подобно на Фройд, който се е смятал за археолог на личността, и аз разглеждам хората с очи, които сканират в търсене на скрити структури. Но за разлика от Фройд, който търси под повърхността на личността първичните инстинкти, сексуалните пориви и изблиците на агресия, които смята за невидимите двигатели на човешкия живот, аз търся непознатите модели на взаимоотношенията, които биват вплитани в тялото и мозъка ни през годините на най-ранното ни детство. Тези модели тласкат живота ни в определена посока. Отношенията на самия Фройд със собствената му майка създават у него усещането, че е специален, което той пренася във взаимоотношенията си с другите хора, заедно с чувството за вина заради това, че е откраднал своята необикновеност, унищожавайки съперника си – малкия си брат, на когото пожелава да умре. Съревнованията играят голяма роля по-нататък в професионалния живот на Фройд. Има нещо много силно в най-ранните теми, зададени в живота ни, факт, който може да бъде обяснен чрез теорията за хаоса. Според нея дребните различия в началото на един процес могат накрая да се превърнат в извънредно големи разлики. Но този период от човешкия живот неврологът Дъг Уот нарича „незапомнен и незабравим“ (2001: 18). Не можем съзнателно да си припомним нищо от тогава и в същото време не можем да го забравим, защото е вградено в организма ни и предизвиква у нас очаквания и определен тип поведение.

Съществува нещо под повърхността, има сили, които ни задвижват, но те не са точно такива, каквито ги описва Фройд. Той ги определя като телесни пориви, скрити в хуманоидното биологическо животно. Фройд смята, че тези импулси влизат в конфликт със социалните норми или натиска на цивилизацията, които индивидът носи в съзнанието си под формата на вътрешен свръх Аз, предизвиквайки напрежение или конфликт между разума и тялото, с който само Азът със строг самоконтрол може да се справи. Това обяснение става доста популярно и така започва да звучи почти смислено. Но въпреки че отговаря на личната история на Фройд, то е неприложимо към съвременната чувствителност, която не е толкова строго ограничавана под напора на социалния натиск. Тезата на Фройд с положителност не отговаря на моето усещане за начина, по който се развиват умът и тялото, защото тя предполага, че индивидът си е самодостатъчен и се изгражда самостоятелно в много по-голяма степен, отколкото ми се струва на мен. Ще се опитам да докажа и по-нататък да обясня по-подробно, че много аспекти от функционирането на тялото и емоционалното поведение се формират благодарение на взаимодействието със социалната среда. Например бебе, с което са се държали зле, развива много по-негативни реакции спрямо стреса и различни биохимични модели от такова, което е гледано с любов. Мозъкът сам по себе си е „социален орган“, както го нарича изтъкнатият изследовател на най-ранната привързаност Питър Фонаги. Оформя се разумът ни и емоциите ни започват да се подреждат спрямо взаимодействието ни с разума на останалите, а не самостоятелно. Това означава, че водещите невидими сили, които формират емоционалните ни реакции, не са биологичните ни пориви, а моделите на емоционалните ни преживявания с други хора, които най-дълбоко се отпечатват в нас в годините на най-ранното ни детство. Тези модели не са неотменими, но подобно на всички останали човешки навици, след като веднъж са се затвърдили, много трудно могат да бъдат променени.

Откъс от „Защо обичта е важна”, Сю Герхард, Издателство Изток-Запад
Снимка: books.simonandschuster.com.au, momendeavors.com, themominmemd.com, listentoyourmothershow.com