„Волята на човека е виновна за неговите неуспехи и нещастия, а не плътта.”

Учителят ДЪНОВ за плътта, страстта и езика на обичта, споделено от книгата „Няма престъпна любов”

Свалете иконата на щастието и на мястото й поставете следния надпис: „Любовта изисква подвиг, смелост и решителност.”

Спрете ли се под сянката на някой човек да търсите отдих и разхлада при него, вие сте изгубени. Човек човека не може да ощастливи.

Ако искаш да обичаш, не трябва да се страхуваш. Ако искаш да те обичат, не трябва да се съмняваш.

Хората не трябва да се питат взаимно: „Обичаш ли ме?” Това, което свети, не гори. Това, което люби, не говори.

Кой трябва да обича: слабият или силният? Слабият не може да обича. Само силният обича.

Имаш право да обичаш, но нямаш право да обсебваш. Природата не позволява да се обсеби това, което тя е дала. Тя дава нещо, за да го употребиш, но не да го обсебиш. Тя всякога ще противодейства, ако искаш да завладееш това, което е създала.

Онзи, който те обича, сам ще дойде при тебе. Той няма да те чака да го търсиш. Ако обичаш някого и видиш, че го обиждат, ти пръв ще отидеш при него да го защитиш!

Не убивайте плътта, нито личността в себе си. Да убиеш живота на плътта и на личността в себе си, това значи да премахнеш условията за изява на божественото в своята душа. Плътта е инструмент, на който душата свири.

Без страстта любовта съществува, но не може да се прояви. Тогава хората страдат. Любовта не вижда грешките, защото ги поправя.

Плътта постепенно заяква. Щом изпълнявате законите на плътта, ще бъдете здрави, богати, ще живеете отлично.

Животът на духа, и животът на плътта, колкото и противоположни да са един на друг, толкова са и необходими за човешкото развитие.

Плътта е вашият стар живот, от който не можете да се освободите. Ако поискате да се освободите, вие ще спрете еволюцията си и ще си заминете от този свят. Старият живот, плътта, вие не можете да пренебрегнете.

Плътта си има свои изисквания, заради които трябва да я разбирате. Волята на човека е виновна за неговите неуспехи и нещастия, а не плътта.

Без живота на плътта не може да има никакво развитие. Не се страхувайте от плътта, но я възпитавайте.

Любовта трябва да се приложи първо по отношение на физическото тяло, както светлината и знанието, по отношение на мозъка.

Из: „Няма престъпна любов”, Петър Дънов, изд. Кибеа
Снимка: petardanov.com