Защо въпросът „Как се отнасяме към себе си?” е сред най-важните въпроси, на които трябва да отговорим? Споделено от известния руски психотерапевт, психолог и хомеопат Валерий Синелников, чиито книги „Силата на намеренията”, „Възлюби своята болест”, „Ваксина против стрес” и „Пътят към богатството” достигат до милионни читатели по цял свят. 

Поемане на отговорност

Идеята за отговорността ще навлезе в живота ви леко и хармонично, ако разберете, че светът около вас - това е вътрешният ви свят. Че вие го създавате със своите мисли и чувства. А той създава вас. Че всеки човек на този свят е ваше отражение. Вие и заобикалящият ви свят сте едно цяло. 

Ето някои примери. 

Ако ви подаряват подаръци и ви казват приятни думи, това означава, че вие обичате себе си и празнувате самия факт на своето пребиваване в този свят. 

Ако ви оскърбяват и обиждат, значи вие се отнасяте лошо към себе си, не сте доволни от себе си и често нагрубявате както себе си, така и околните. 

- Валерий Владимирович - оплака ми се една жена, - със сина ми имаме много лоши отношения. Той постоянно ме обижда. Понякога ме нарича глупачка. А когато си пийне, се случва и да ме напсува. Моля ви, обяснете ми с какво съм заслужила такова отношение. 

- Преди да ви отговоря, най-напред вие отговорете на моя въпрос. 

- Какъв е въпросът? 

- Как се отнасяте към себе си? 

- В какъв смисъл? - попита жената. 

- Интересува ме следното: ругаете ли се, критикуваше ли се, изпитвате ли чувство за вина? 

- Разбира се. Правя го постоянно. 

- Освен това - говорех с твърд тон, нетърпящ възражения, - вие не само се отнасяте зле към себе си, но не обичате и хората до вас. Вие сте много подозрителна, лесно се обиждате и сте отмъстителна. 

Жената ме погледна смаяна: 

- Откъде знаете всичко това? 

- Познавам този тип хора, към който се отнасяте и вие. Често съм срещал ситуации, подобни на вашата. 

- Със своето поведение - продължих аз - синът ви отразява вашето вътрешно състояние. Та той е ваш син, т.е. ваше продължение на този свят. Престанете да му се обиждате и веднага ще се промените. Тогава отношенията ви ще се подобрят. 

Всеки ще се съгласи с това, че всички ситуации в живота протичат с нашето участие. Искам да кажа категорично:Всички събития създаваме ние самите заедно със заобикалящия ни свят.“ Това твърдение остава неясно или загадъчно за много хора, тъй като те се опитват да го разберат със съзнателния си разум, като забравят за подсъзнателната част на нашия ум. А именно подсъзнателният ни разум създава едни или други събития, като използва целия ни жизнен опит и енергията на Вселената. 

В религията това се изразява така: „Такава е Божията воля.“ Но нали сме създадени по образ и подобие на Бога. Това означава, че във всеки от нас се съдържа комплекс от божествени енергии. 

В това се състои и отговорността. Всички събития в живота си създавам сам, заедно със заобикалящия ме свят, заедно с Бога, заедно с Майката Природа. Всичко, което виждам, чувам и усещам в този свят, е отражение на моите мисли, чувства и убеждения. Както на мислите, чувствата и убежденията на хората до мен. 

Веднага изчезва желанието да обвиняваме или да ругаем някого, да се сърдим на някого. В религията това се нарича смирение. Приемате дадена ситуация без съжаления и обиди, спокойно. Изведнъж, разбирате, че просто няма виновни. Хората нарочно са измислили чувството за вина, за да се манипулират взаимно заради користните си интереси. А за да бъда още по-точен, чувството за вина, както и останалите негативни емоции, се поражда от гордостта, формира се по време на старата игра на жертва и тиранин. 

Но в новия модел няма жертви, няма лоши или добри хора. Както се казва, всички сме равни пред Бога - кралят и беднякът, светецът и убиецът. 

Поемайки върху себе си отговорността, вие преставате да играете ролята на жертва или тиранин. И което е много важно, преставате да се обвинявате и наказвате, защото разбирате, че хората край вас също са отговорни за своя свят. Те също са стопани и вълшебници, както и вие, но не го знаят. Вие създавате света заедно с тях, като им влияете чрез енергията на своите мисли и намерения. Околните пък неизбежно оказват влияние върху вас. Хората не могат да не си влияят взаимно. Всички ние, скъпи мои хора, сме свързани с невидимите нишки на съпричастността. Съпричастност към общия организъм на Вселената, към общото дело на Сътворението. Всичко, което съществува на този свят, е създадено от Бога и нашите предци, за да ни помагат да живеем и да творим. 

Постепенно започвате да мислите и да живеете по нов начин. Променя се вашето настроение. Думите ви притежават сила! Намерението ви е закон! Вие наистина започвате да се чувствате като стопанин и вълшебник. Много е важно да породите това състояние в себе си. Всички по-нататъшни действия трябва да се осъществяват именно в това настроение.

От: „Ваксина против стрес”, Валерий Синелников, изд. Софт Прес
Снимка: self.wikireading.ru