За здравето, като велик дар на небесата, борбата със страстите и победата над лошите привички. Из наръчника за мъдрост и стратегия в живота на египетския фараон Аменхотеп IV „Напътствия. Теб аз дарувам”.

Аменхотеп IV (1353 г. ~ 1336 г.пр.Хр.)

Въздържание

Най-близко приближаване до щастието, което ти можеш да достигнеш - това е да получиш от небето разбиране и здраве.

Ако ти обладаваш тия благословии и искаш да ги запазиш до старост, - избягвай изкушенията на сладострастието и бягай от неговите съблазни.

Когато то те примамва със своите лакомства на масата, когато виното му искри в чашата, когато то ти се усмихва и те убеждава да бъдеш радостен и щастлив - тогава именно е часът на опасността, и нека в този час разсъдъкът ти да бъде на стража.

Защото, ако ти се вслушаш в думите на изкусителя, то ще бъдеш измамен и предаден.

Радостта, която той обещава, се превръща в безумие и насладите му, водят към болести и смърт.

Погледни на неговите пиршества, хвърли поглед на гостите му и разгледай онези, които са били прелъстени от усмивките му, които са се отдали на изкушенията му.

Не са ли слаби те? Не са ли болезнени те? Не са ли лишени те от дух?

След кратките часове на веселие и пиршества, идат скучните дни на болки и скръб. Сладострастието е извратило и притъпило апетитите им и сега те нямат охота и за най-изисканите му ястия. Неговите сподвижници стават негови жертви. Справедливите и естествени последици са предопределени от Бога, в реда на нещата, за наказание на онези, които са злоупотребявали с неговите дарове.

Но коя е тя, която минава с лека стъпка по равнините? Руменина гори по нейните бузи, аромат на утрото лъха из нейните уста. Радост, смекчена от невинност и скромност искри в очите й, от веселие на сърцето тя пее, когато върви.

Нейното име е Здраве; тя е дъщеря на упражнението, което я е създало чрез въздържание. Техните синове населяват планините, които се простират зад северните области на Сан Ток Хое.

Те са храбри, деятелни, жизнени и надарени с всички достойнства и добродетели на тяхната сестра.

Енергията закрепва нервите им, сила пребъдва в костите им и тяхната утеха е в труда през целия ден.

Трудът на баща им възбужда тяхното усърдие, а храната на майка им ги освежава.

Борбата със страстите е тяхна радост; победата над лошите привички е тяхна слава.

Развлеченията им са уверени и затова те са издръжливи. Почивката им е кратка, но здрава и спокойна.

Кръвта им е ясна, умовете светли и лекарите не намират пътя към техните домове.

Но благополучието не живее с человеческите синове и безопасността не стои на стража пред вратите им. Погледни! Ето те наново са изложени на опасност отвън, а изменникът отвътре чака удобния миг, за да ги предаде.

Тяхното здраве, тяхната сила, тяхната красота и дейност са възбудили в гръдта желания за похотлива любов,

Из своето убежище тя търси тяхното внимание, разпростирайки своите съблазни като мрежа.

Нежно и меко е тялото й, небрежна и съблазнителна е нейната дреха, безпътство се чете в очите й, и на гърдите й се покои изкушението.

Тя ги примамва с пръст, омагьосва ги със своите погледи и с любезните си думи се сили да ги измами.

Ах, бягай от нейните примамки! Запуши ушите си, да не чуваш нейните омагьосващи думи! Ако ти забелязваш морността на очите й, ако ти се вслушваш в нежността на нейния глас, ако ти само й позволиш да те обвие със своите ръце, то тя завинаги ще те оплете със своите вериги.

А после ще дойдат срам, болест, нужда, грижа и разкаяние.

Разслабен от ласки, разглезен от излишества и размекнат от леност: - силата ще напусне твоите членове, а здравето - твоето тяло. Малобройни ще бъдат дните ти и безславни, затова пък безбройни ще бъдат твоите скърби, без съчувствие и състрадание от близките.

От: „Напътствия. Теб аз дарувам”, Аменхотеп IV, изд. Хелиопол
Изображение (заглавно): - Akhenaten and Nefertiti offering to the Aten. From the tomb of Panehsy in Amarna; commons.wikimedia.org