„На второто стъпало той обръща гръб на човека и лицето му е насочено към Бог: поставя на колене майката, усмихва се на своя небесен Баща.“

(Three figures ,Kazimir Malevich)

Еволюцията на човека от фиксацията към майката и бащата до пълната независимост и просветеност е чудесно описана от Майстер Екхарт в „Книга за Бенедикт”:

Първото духовно стъпало, или новия човек, по думите на св. Августин, върви по следите на добрите, благочестиви хора, но все още е като дете в прегръдките на майката.

На второто стъпало, той вече не следва сляпо примера на добрите хора. Той горещо търси благоразумни поучения, божии съвет, свещени мъдрости. Обръща гръб на човека и лицето му е насочено към Бог: поставя на колене майката, усмихва се на своя небесен Баща.

На третото стъпало той все повече се отделя от майката, и вече не разчита изцяло на нейната закрила. Той бяга от грижите и отхвърля страха. Сега той може безнаказано грубо и несправедливо да се изправя срещу всичко, но в това няма да намери удовлетворение. В любовта си към Бог е призван, насочил се е към вършенето на добри дела: Бог го е поставил в центъра на радостта, святостта и любовта, и затова всичко неприличащо или чуждо на Бога му се струва нищожно и жалко.

На четвъртото стъпало човекът расте и се обединява в любов към Бога. Той винаги е готов за борба, изпитания, за обкръжаващите го враждебност и страдание, при това по своя воля, и ги приема с радост и охота.

На петото стъпало той пребивава, живее в света, наслаждава се на висшата неизяснима мъдрост.

На шестото стъпало той е променен и преобразен от вечната божествена природа. Той е стигнал до пълното съвършенство и e привлечен от знанията за постоянството на вещите и от временния живот, пренася се в образа на Бог, става син Божи. Няма повече стъпала нагоре и напред. Тук е вечният отдих и покой. Края на вътрешния и новия човек се явява вечният живот. 

(Цит. по: Meister Eckhart. The Book of Benedictus / Transl. by Evans C. de B. L, 1952. Т. II. P. 80-81.). От книгата „Дзенбудизъм и психоанализа. Психоанализа и религия. Ревизия на психоанализата“, Ерих Фром (Съчинения - том 6), изд. „Захарий Стоянов“, 2016
Изображение: Three figures ,Kazimir Malevich; chinaoilpaintinggallery