„Всеки от нас трябва да изпита изживяването на волния ум веднъж седмично или в противен случай нашите положителни емоции постепенно ще изчезнат в забвение.“

In The Bedroom, 1901, by Peter Vilhelm Ilsted (1861-1933)

~ Контрол над сръхактивния ум

Свръхактивния ум е един от най-големите дарове на природата, ала все пак за да се възползваме от тази благословия под прикритие, ние трябва първо да научим правилата за контролирането й. Понякога това качество може да се превърне в такова бреме, което да усещаме по-скоро като наказание, отколкото като предимство. Най-вредният ефект е безсънното взиране в тавана или гледане на късните филми по телевизията през цялата нощ.

Първото правило за контролиране на свръхактивността на ума започва с признаването на способностите на тази благословия. Например, това е ум, който трябва да бъде постоянно предизвикван с търсене на нови знания и интелектуално стимулиране, така че потенциалът му да бъде използван до краен предел редовно. Това е също така ум, който може да учи бързо и да бъде толкова концентриран по време на разследване и проучване, че може да разреши някои от най – големи загадки на живота. Човекът, дарен с тази благословия, който усвоява необходимите качества на дисциплинираност може да преодолее практически всяка препятствие или да постигне всяка цел. Една от чертите на характера, която уврежда свръхактивния ум и причинява безсъние, е липсата на увереност, така че ако за вас са характерни тези две неща, вашият единствен шанс е да изградите възможно най-бързо вашата увереност и да насочите погледа си към нови цели. (Само, когато стимулиращото предизвикателство на новата цел е започнало, второто правило ще има ефект).

Второто правило е да „приучите” ума си да се разтоварва по едно и също време, като някакъв вид ритуал на изключването. Предварителният преглед на подробностите от планирана разтоварваща вечер и мисленото подчертаване на определена цел на свръхактивния ум по време на кратка медитация, могат да бъдат изключително силни средства за постигането на резултата. Приканването на умствения процес да помогне за разтоварващата вечер и да й се подчини възбужда хормонални реакции, които потвърждават резултата.

Колкото по-често се прилага този метод, толкова по-ефективна е неговата реакция. За да се подпомогне постигането на този резултат, е добре също да се докладват на ума всички предстоящи дейности на редовната дневна програма по време на десетминутна медитация, която да провеждате като начало на всяка ваша сутрин, и да включвате вечерното разтоварване като задължителен завършек на деня. Когато свръхактивният ум не е укротен от тези процедури, той всъщност няма представа кога трябва да приключат дневните дейности и задължения. (Във физиотерапията тези методи се наричат „искания, отправени към ума”.)

Третото правило е „Изискване от ума”. Голям брой успели физиотерапевти използват техника, наречена „искания от ума”, да възбуди програмата, която може да помогне на хората да се възстановят от травма. Например, ако физиотерапевт има пациент, парализиран от кръста надолу, той го поставя между два успоредни пръта и иска от него да си представи визуално как единият му крак прави крачка напред. След това пациентът мислено иска от мозъка си да активира нервите и мускулите, за да помогне на крака да направи тази крачка.

Изискването от ума да активира определена нормална функция, стъпка по стъпка, помага за отблокирането на програма, която се е замразила поради шока. Някои пациенти, за които се е считало, че няма да проходят никога повече, са постигнали чудо, прилагайки този метод. Положителното мислене за възстановяване автоматично насърчава възстановяването и процесът на разясняване на ума как да завърши възстановяването стимулира нервната система да свърши своята работа.

~ Изискване от ума за подпомагане на работници на нощни смени и работещи в професии с високо ниво на стрес

Използването на изискванията от ума за подпомагането на биологичния часовник да пренастрои часовия си график според нощните смени на работа и часовете за нощни грижи и хранене на бебе може понякога да бъде много ефективно. Целта е по време на кратка медитация всеки ден да се обясни с думи на подсъзнателния ум кои часове ще бъдат прекарани в спане, кои – в работа и кои – ще бъдат използвани за възстановяване и почивка.

Запомнете, основата на биологичния часовник е пълноценната почивка в един ден от всяка седмица, така че свързвайте всеки ден с този ден, който ще бъде използван за почивка. Например, по време на медитация казвайте на подсъзнанието си кой ден е, за да го съпоставите с деня за почивка. (Днес е предпоследният ден преди денят ми за почивка.)

Ако участвате в програма, която не позволява пълна почивка в същия ден всяка седмица, тогава очаквайте да изпитате лошо настроение, здравни проблеми и значително отслабване на паметта след първата година. Същият процес на изискване може да бъде използвано за отключване на стреса, преживян при работа под висок стрес, като например в полицията. Този подход ще има ефект, ако все пак времето за разтоварване не е прекъсвано от междинна работа. (Всеки от нас трябва да изпита изживяването на волния ум веднъж седмично или в противен случай нашите положителни емоции постепенно ще изчезнат в забвение.)

От: „Прекрасен сън – изобилие от енергия“, Ноел Батън
Картина: In The Bedroom, 1901, by Peter Vilhelm Ilsted (1861-1933); chinaoilpaintinggallery