„Да стане малък означава да се съобрази с космичния ред, да се стреми да върши волята Божия. Именно тогава ставаме големи, защото отразяваме Всемогъщия, Единствения…“

Омраам Микаел Айванов (1900 ~ 1986)

Цялото творение ми говори и аз на него

Върху лицевата страна на нашата конферентна зала в Бонфен може да се види витраж във формата на пентаграм. Всъщност това са два пентаграма: голям и по-малък, вписан в първия. Какво е значението на тези два пентаграма и защо пожелах тези два символа да бъдат изобразени там? Големият пентаграм представлява Вселената, по образа на която е създаден и малкият пентаграм, т.е. човешкото същество. Човекът се вписва във Вселената както малкият пентаграм в големия; петте психични принципа: волята, сърцето, умът, душата и духът, го превръщат в жив пентаграм - чрез тези пет принципа са му дадени всички възможности да общува с големия пентаграм - Вселената - и да вибрира в хармония с нея. Забележете, че малкият пентаграм, вписан в големия, изглежда като дете, сгушено в обятията на майка си; там то е нахранено и защитено. Именно така и ние самите трябва да се чувстваме в лоното на майката природа.

Ако някой реши да прекъсне взаимния обмен с физическия свят, той няма да просъществува дълго, но същото важи и за онзи, който се дистанцира от духовния свят. Малкият пентаграм ни подсказва също така, че способностите, с които разполагаме, ни позволяват да общуваме не само с целия Космос, но и с душата, която го обитава - с Универсалната душа. Ако не вибрираме в хармония с тази велика Душа и ако й се противопоставяме, ние ще страдаме.

Малкият пентаграм (или ние самите) трябва да се подчинява осъзнато и с цялото си сърце на космическия ред, т.е. на големия пентаграм. Макар тази философия да не е много популярна в наши дни, можете поне да се опитате да приемете този ред, да се хармонизирате с него, да вибрирате в унисон с него. Тогава Небесните същества ще ви смятат за синове и дъщери на Космичния Разум и ще ви дадат цялото си богатство. Разбира се, това ще стане постепенно... защото, ако небесните шлюзове се отворят за вас изведнъж, ще бъдете отнесени и удавени. Вие все още не сте готови да понесете мощта на този поток, който идва от висините. В зависимост от това доколко този малък пентаграм, който сте вие самите, успява да настройва своите линии и ъгли спрямо големия пентаграм, той получава светлина, любов, радост, надежда и сила. Можем дори да обобщим всички тези благословения с една дума: живот. Защото животът, истинският живот, съдържа всичко това.

В своя живот много отрано осъзнах необходимостта да се хармонизирам с космичния ред. Ето защо няма да се уморя да ви повтарям това, което казвам и на себе си: за да стане велик, човекът отначало трябва да се съгласи да стане малък, а да стане малък означава да се съобрази с космичния ред, да се стреми да върши волята Божия. Именно тогава ставаме големи, защото отразяваме Всемогъщия, Единствения, и така някой ден всички видими и невидими същества ще ни признаят за авторитет. Чрез нас, т.е. малкия пентаграм, те препращат мощта към другия - големия пентаграм. Старайте се по-често да размисляте върху този символ и да си спомняте онова, което той ви говори.

Пред лицето на необятната Вселена ние не сме нищо особено, но това не е причина да се чувстваме самотни или изгубени. Между тази Вселена и нас съществуват съответствия, които трябва да се опитваме да задълбочим. Законът за съответствията е ключът към самопознанието и себеовладяването. Притежавайки този ключ, Посветените влизат във вибрация с безброй същества, които обитават пространството и съответно получават съобщения от тях. По този начин те никога не спират да се учат: всеки ден отварят нови прозорци към Вселената, за да получават съобщения от все по-отдалечени сфери.

Взаимният обмен е главното условие за живот. Благодарение на това общуване, което установяваме не само с другите човешки същества, но и с природата и със съществата от невидимия свят, ние живеем във физическия, психическия и духовния план. Ето защо още сутринта, когато си отворя прозореца, изпращам с жест на ръката поздрав към цялата природа - към дърветата, небето и слънцето, към всички живи същества, четирите елемента и съществата, които ги обитават. Казвам им: „Давам ви любовта си, искам да бъда в хармония с вас“ и чувствам как те се радват, защото накрая някой се е сетил да ги приветства. Ако правите същото, и вие ще почувствате, че цялата природа е населена с приятелски присъствия. Чрез поздрава си вие давате светлина, любов и сила, а в замяна получавате друга светлина, любов и сила. Където и да отида, аз изпращам своя привет най-малкото чрез мисълта си. Защото поздравът означава отваряне, а именно чрез това отваряне получаваме живот.

От: „За да станем жива книга“ (Автобиографични елементи, Том 1), Омраам Микаел Айванов
* Омраам Микаел Айванов (1900-1986), Omraam Mikhaël Aïvanhov - Spiritual Maste