„Спрете да приемате твърде много информация; действайте, вместо да се тревожите; не се фокусирайте върху неща, които са извън вашия контрол; не се сравнявайте с другите и 90% от маниите ви ще изчезнат.“

Японският будистки монах и ландшафтен дизайнер на дзен градини Шунмьо Масуно, претворил дзен практиките и източната мъдрост в 48 прости урока за справяне с ежедневния стрес в книгата си „Живейте без тревоги“ (Изд. „Колибри“).

***

Да намалим, да пропуснем, да оставим зад гърба си

Не се самозаблуждавайте 

Дзен ни учи да не се сравняваме. Има едно дзенго: „Не се самозаблуждавайте“. Това означава да не подхранвате заблудите си. Може да си мислите, че заблудите са плод на фантазията ви. Но в дзен понятието заблуда има много по-дълбоко значение.

Всичко, което се съдържа в ума ви, което се е вкопчило в сърцето ви и го ограничава – всичко това са заблуди. Егоистични желания за това или онова, привързаности, от които не искаме да се отървем – това също са заблуди. Завистта към другите, чувството на неувереност – и те са заблуди.

Разбира се, не е възможно да се освободим от всяка заблуда, която е намерила място в съзнанието ни. Това е състоянието, до което достига Буда. Бидейки просто хора, ние трябва да приемем, че в сърцето и ума ни винаги ще има заблуди. Важното е да намалим тези заблуди доколкото можем. Всички ние сме способни да го направим. Но за целта първо трябва да проумеем истинския им характер.

Има една известна мисъл на Сун Дзъ: „Опознай врага си, познай себе си и няма да се уплашиш дори от сто битки“. Тоест, без да познавате врага си, вие няма да разберете какво трябва да направите, за да се изправите срещу него.

Какъв е източникът на тези заблуди? Това е начин на мислене, който вижда нещата в противоположности. Например ние разглеждаме противоположности като живот и смърт, победа и загуба, красота и грозота, богатство и бедност, печалба и загуба, любов и омраза.

Смъртта се разглежда като конфликт с живота и когато се сравняват двете, ние възприемаме живота като свещен и скъпоценен, докато смъртта е празна и безнадеждна.

– Този човек е късметлия. На мен, изглежда, никога не ми се усмихва щастието.

– Как така аз винаги губя, а тя винаги печели?

Едно-единствено преживяване прозира във всичко. Прилагаме го към целия си живот. Междувременно завистта към другите и чувството на самообвинение се натрупват вътре в нас, докато не бъдем погълнати от тях. Наистина може да се каже, че сме под влиянието на хората около нас, че сме обвързани със заблудите си. Но си задайте въпроса: „Какъв смисъл има да сравняваме себе си с другите?“.

Има едно такова дзенго: „Щом веднъж станеш просветен, вече нямаш любими неща“.

Ако приложим това към човешките взаимоотношения, може би ще се научим да приемем другите такива, каквито са, независимо дали ги харесваме, или мразим (или дали са по-добри, или по-лоши от нас), без да се влияем от нашите емоции.

Основателят на школата Сото дзенбудизъм Доген дзенджи казва: „Действията на другите не са мои собствени“. Той учи, че онова, което правят другите, не е свързано с това, което правим самите ние. Усилията на някой друг не водят до нашия прогрес. Единственият начин да се усъвършенстваме е чрез нашите собствени усилия. Дзен учи, че съществуването на всяко нещо и всеки човек е абсолютно само по себе си – не може да има сравнение.

Това важи и за вас, и за останалите. Не може да има сравнение. Когато се опитваме да сравним неща, за които не може да има сравнение, ние се ангажираме с нещо несъществено и това е, което създава безпокойство, тревога и страх. Когато спрете да сравнявате, ще видите, че 90% от вашите заблуди изчезват. Олеква ви на сърцето. Животът става по-спокоен.

„Не се заблуждавайте“ – мислете от време на време над тези думи. Позволете им да станат начин, чрез който да се развеселите, да си кажете: „Вярвам в абсолютното си аз без сравнения!“.

Избрано от: „Живейте без тревоги“, Шунмьо Масуно, изд. „Колибри“, 2023 г.
Снимка: scmp.com