„Когато в сърцето си разбирате, че има какво да научите от всеки човек, когото срещнете в живота си, ще можете най-добре да оползотворите онова, което всеки ви дава.“

Когато ученикът е готов

Когато за първи път прочетох „Бхагавад Гита“, все едно че светкавица освети живота ми. Нещо подобно бях изживял, когато четох писмата на Апостол Павел в Новия завет. Тези две мъдри творби от древността бяха стояли повече от тридесет години в библиотеката ми. Може би съм ги подминавал стотици хиляди пъти, може би съм ги разгръщал като малък или по времето, когато бях в колежа. Но те нямаха смисъл за мен, докато не почувствах, че съм готов, и тогава ме поведоха към чудотворни открития и ми помогнаха да започна да живея целенасочено.

Една древна дзен-будистка поговорка гласи: „Когато ученикът е готов, учителят ще се появи“. Когато в себе си сте наистина решени да изпитате истинската магия и да подчините всеки ден на целта си, ще ви бъде показано как да го сторите. Хайде да анализираме четирите ключови думи в тази поговорка.

Ученик. 

Бъдете ученици, отворени и готови да учите от всекиго и от всичко. Да бъде човек ученик означава да бъде възприемчив към новото. Когато е „зелен“, расте, когато е „узрял“, започва да гние. Ако останете „зелени“, ще избегнете проклятието да ви смятат за знаещи. Когато в сърцето си разбирате, че има какво да научите от всеки човек, когото срещнете в живота си, ще можете най-добре да оползотворите онова, което всеки ви дава. Да можете да творите истинска магия означава преди всичко да бъдете ученици на живота.

Готов.

Бъдете любознателни ученици. Готовността да израствате и да започнете да творите чудеса не е нищо друго, освен състояние на ума. Като ученици вие знаете, че всеки и всичко по някакъв начин играе ролята на ваш учител. Като любознателни ученици търсите жадно онова, което всеки човек и всяко нещо може да ви научи. „Сбърканият“ път, който ви отвежда на ново и неочаквано място, е възможност за израстване. Ако сте готови ученици, непознатият, който ви заговаря за това как преди години е преодолял някаква вредна привичка, става водач, изпратен да ви помогне да се справите със собствените си вредни пристрастявания.

Когато бях готов, ама наистина готов да се разделя с алкохола, един учител се появи по време на медитацията ми с думите: „Не е нужно да търсиш повече. Направи го сега и ще имаш цялата помощ, която си готов да получиш.“ Бях чувал тези думи хиляди пъти, но винаги ми бе пречила липсата на готовност. Но този път бях готов и успях да оставя алкохола и никога повече да не поглеждам назад. През следващите няколко дни като че ли всички статии, които ми попадаха, описваха хора, намерили смелостта да се откажат от алкохола и наркотиците. Същите тези лични изповеди може би винаги са си били там, но едва когато бях истински готов, те ми послужиха като силна подкрепа.

Да бъдещ готов означава да искаш. Истински, от все сърце да искаш. Когато сте готови по този начин, ще намерите своя учител,

Учител. 

Учителят е навсякъде. Помощта, която ви е нужна, ще ви бъде дадена от вселената веднага щом готовността ви се превърне в желание. Ако наистина искате, ще намерите учители във всяка област на живота си.

Много е възможно учителят да бъде опитен и готов да ви помага и насочва към желаните чудеса. Появата му в живота ви точно когато сте готови може да изглежда като случайност или като божествена намеса. Но по един или друг начин неговата мъдрост винаги ви е била достъпна. Просто вашето желание позволява на учителя да ви помогне.

Учителят може да приема най-различни форми. Може да бъде запис, забравен „случайно“ в колата ви, който „случайно“ пъхвате в касетофона точно в правилния момент. Може предишната седмица да сте го слушали минута-две и да сте отхвърлили съдържанието му. Сега желанието ви позволява на учителя да бъде на ваше разположение, Той може да бъде статия, препоръчана ви от приятел. Или непредвидено посещение на лекция или църковна служба, за които сте получили билет от познат, комуто се е наложило да замине извън града. Струва ви се, че казаното там е насочено точно към вас. Учителят може да е и дете, което ви хваща за ръката и ви задава въпрос, върху който не сте се замисляли преди и като му отговаряте, сякаш отговаряте на себе си. Може да е и невидим и да се прояви като мисъл, хрумнала ви в тих момент на размисъл, която ви тласка незабавно да поемете определена посока.

Стотици пъти след лекциите ми при мен са идвали хора, за да ми кажат как „случайно“ са се озовали някъде и са чули точно онова, което им е било необходимо в този момент. Една жена например слушала мой запис, докато пътувала с колата си към къщи. Темата била как когато ученикът е готов, учителят ще се появи. Докато минавала край църквата, където трябвало да имам лекция, зърнала името ми на таблото. Там пишело, че ще говоря същата вечер в седем. Часът бил седем без петнадесет. Тя паркирала, взела си билет и влязла. След края на беседата дойде потресена при мен на сцената, за да ми разкаже тази случка. „Никога преди не съм се прибирала по този път. Бях с колата на приятелката ми, тя случайно беше оставила тази касета в касетофона и така се случи, че я пуснах, когато потеглих. Тъкмо мислех усилено за това, че трябва да променя нещо в живота си и като ви слушах тази вечер, разбрах, че сте дошли тук, в Чикаго, само за да мога да ви чуя. Бях готова и просто бях изпратена тук тази вечер, за да ви слушам.“

Когато вие, учениците, сте готови и го искате, учителят ще се появи. Просто трябва да се огледате, да отворите новите си очи и да се запитате: „Кой е моят учител?"

Поява. 

Учителят се появява във всичко и всеки, когото срещнете. Както вече казахме, случайности всъщност няма. Във вселената всичко има цел. Ако учителят е бил достъпен и вие не сте му обърнали внимание, това е било част от развитието ви в този момент. Дори да е бил пред очите ви, учителят не е бил там за вас. Така е било тогава, а сега е друго. Сега, когато насочвате живота си към неговата цел и откривате способността да правите чудеса, ще разпознаете учителя.

Когато раненото, умиращо насекомо ви припомни нуждата да бъдете състрадателни, учителят се е появил. Когато мръсният бездомник с протегнатата за просия ръка ви напомни да бъдете милостиви, учителят се е появил. Когато натовареният със смъртоносни оръжия и готов да убива посочения му враг войник ви напомни за нуждата да изпращате любов и мир там, където е най-трудно, учителят се е появил.

Питате: „Как ще се появи учителят?“ Размислете върху това просто стихотворение на Джеймс Браутън и ще имате отговора:
Това е То
и аз съм То
и ти си То
Така е то
и той е То
и тя е То
и то е То
и това е всичко.

Това е всичко! Учителят може да се появи навсякъде, а без него трудно ще намерите пътя си.

Истината е, че никой човек не е самотен остров. Всички сме взаимно свързани и заедно учим и израстваме в това пътуване. Ще имате всичката помощ, която ви е нужна, докато сте вече готови да творите чудеса и да осъществите истинската магия.

Ето че разгледахме идеята за съсредоточаването на живота ви върху една цел и за готовността ви да получите нужната ви помощ. Но най-важната идея в тази книга е, че в човешкото съществуване има свят, който надхвърля границите на всичко, което сме свикнали да смятаме за нормално и възможно. Него аз наричам истинска магия. Когато наистина се почувствате достатъчно отворени за това да усетите целта на пребиваването си на този свят. Като жадни ученици вие се откривате за всичката божествена помощ, която ви е нужна, и вече сте готови да повярвате в способността си да започнете да творите чудеса за себе си.

От: „Истинска магия“, Уейн Дайър, изд. „Кибеа“, 1998 г. 
Снимка: goodreads.com