ФИЛОСОФИЯ И ПСИХОЛОГИЯ

Братската обич се поражда от състраданието към безпомощния ♥ Ерих ФРОМ
Братската обич се поражда от състраданието към безпомощния ♥ Ерих ФРОМ