Фридрих НИЦШЕ

Който не разполага с две трети от деня за себе си, е роб ♥ Фридрих НИЦШЕ
Който не разполага с две трети от деня за себе си, е роб ♥ Фридрих НИЦШЕ