Фридрих НИЦШЕ

Пълна е земята с излишници, развален е животът от много-и-премногото ~ Фридрих НИЦШЕ
Пълна е земята с излишници, развален е животът от много-и-премногото ~ Фридрих НИЦШЕ