Георги ДАНАИЛОВ

Стремежът към разрушение се дължи на стаена омраза, на безпосочна ненавист ♥ Георги ДАНАИЛОВ
Стремежът към разрушение се дължи на стаена омраза, на безпосочна ненавист ♥ Георги ДАНАИЛОВ