Хигиена и лекуване на душата

Който няма възвишен и чист характер, не може да се нарече истински здрав ♥ Петър ДИМКОВ
Който няма възвишен и чист характер, не може да се нарече истински здрав ♥ Петър ДИМКОВ