Не мислете, че здравето се добива безплатно. Нищо в света не се получава безплатно. Здравето се купува с непрестанна борба. Нашето здраве в голяма степен зависи от волята ни.

Когато ти се случи нещастие, знай, че случилото се не е следствие на това, което си вършил, а на това, което мислиш.

Умът е най-деликатната и чувствителна част от тялото; той реагира много по-определено, отколкото тялото, на атаката и направлението на болестта; затова умът е избран за показател на причините, а оттам – какви лекарства са необходими на болните.

Бъдете любознателни! Любознателността е движение на духа, несравнимо здравословно! Интересувайте се от живота – главното Условие да останете в него.

Утвърдете отрано най-подходящия за вас ритъм на живот. Подходящ е всеки ритъм, който разпределя натовареността равномерно в повтарящи се количества и интервали. Това създава пожизнен витален тренинг.

Радостта е двигателят на нашия живот!

Изграждайте живота си "съответно" на средата, в която го осъществявате, като изключвате притеснителни "разминавания" между вашия тип витални реакции и околната среда. Всяко несъответствие "хаби" живота!

Правете добро! Това е призванието ви. Притичвайте се на помощ на всекиго, защото така помагате на себе си да се възвисите в самочувствието си на човек.

Избягвайте всичко, което разваля настроението!

Изразходвайте всекидневно определено количество енергия за движение - бягане, гимнастика, ходене. Движението е живот, застоят - смърт.

Горните три условия обуславят четвъртото: гледайте на живота доброжелателно, ведро, избягвайте всякакви потискащи емоции.

Ден, през който не сте се смели, е загубен ден! Усмихвайте се! Усмивката е здравословна - тя не само изразява здравето, но го прави.

Едно тяло, което приютява болен дух, не може да не бъде болно. От тук следва, че чистия характер е основа на здравето в истинския смисъл; може да кажем още, че лошите мисли и страсти са друга форма на болестите.

Природата не остава нищо без определено наказание. Когато е оскърбена, тя иска удовлетворение, макар то да не струва цял живот. Природата не прощава на човека за това, че той е слаб, неопитен или че не знае; тя иска от него да се съобразява винаги с нейните закони и условия. Ако човек живее съгласно природните закони, той не заболява. Природа съобразният живот, без голям труд и разноски, води по най- хубавия и сигурен път към дълголетие и съвършено здраве. Природата дава на човека онова, което има. Тя му разкрива своите съкровища, казва му „добре дошъл" и му предлага да вземе каквото обича. Но тя не му дава онова, което той не може разумно да използва. Природата записва всички наши действия – физически, умствени или нравствени – в съответната графа на сметката ни: за вредите на сърцето; за нарушена функция на храносмилателните органи; за разстроена нервна система; за повреди в мозъка...

Здравето е онова физиологическо и психическо състояние на индивида, при което и тялото и душата се намират в пълно равновесие, тоест когато всички физиологически и психически процеси са нормални и осигуряват на индивида дълъг и радостен живот.

Тялото, което трябва да бъде толкова здраво, колкото могат да го направят природните закони, може да има значение и смисъл, ако може да служи на духа, да увеличава неговата мощ. Не прекалявайте в нищо и никога! Не преяждайте – това е прекаляване с ядене (преумора на цялото тяло в излишно храносмилане, което убива); не прекалявайте дори с труда – преумората също е „неизлечима". И обратно, не се отдавайте на свръх леност – това е "прекаляване" с бездействието.

Човек боледува, когато кръвта му е нечиста. И когато венозната кръв в неговия организъм се пречисти и стане артериална, той престава да боледува. Затова кръвта на човека трябва да бъде винаги чиста, да не съдържа никакви примеси, никакви чужди вещества, които са в състояние да изменят пътя на неговите мисли и чувства.

Не се бойте от болести! Това е задължително условие да не боледувате. Живейте и помагайте на всички да живеят добротворно! Не губете време, за да измисляте спънки, които може би никога няма да срещнете, не мислете за мостовете, до които още не сте дошли. Изпълнявайте без отлагане вашите решения. Мислите са само мечти, докато не сме се опитали да ги осъществим. Инициативата е способността да действаме по свой подтик.

Трябва да уравновесяваме решителността със скромността и да я поддържаме със знание и здрав смисъл, инак тя ще ни накара да си удряме главата в стената. Истинският човек е онзи, който вижда великото там, където другите виждат само мъртви предмети, онзи, който вижда как оживява материята.

Бог наставлява човек да бъде прав, чист и великодушен, но Той го наставлява да бъде и умен, изкусен, силен и сърцат. Най-великото нещо за човека е да може да направи всичко възможно от дадения му материал. Това е успех, друго няма нищо. Хора, които са добър материал, ще изковат индивидуалността си и ще изплават нагоре. Нямаме право да избираме занятие или професия по егоистични съображения. Когато лъжем другите, ни лъжем себе си. Светът не ви налага какъв трябва да станете, но иска непременно да бъдете нещо, да бъдете майстор във вашата област. Но с каквото и да се занимавате, стойте по-горе от занятието или професията си; нека човешкото ви достойнство надминава вашето положение, вашето богатство, вашето знание.

Човек е роден да създава, и то до последния час. Работете с удоволствие, ако искате да не ви омръзва труда. Гледайте да не загубите нито един ден без полза.

Леността започва с паяжинки, но свършва с железни вериги. ВСЕКИ ЧОВЕК НОСИ РАЯ ИЛИ АДА В СЕБЕ СИ. Философията ни учи, че трябва да гледаме смъртта право в очите и да не се боим от нея. Човек живее, докато желае да живее и умира, когато се съгласи да умре.

Най-великата сила е мисълта. Каквото и когато да мислим, ние съграждаме от невидимата материя нещо, което привлича към себе си сили, да ни помагат или да ни вредят според характера на нашите мисли. Затова първата крачка е да управляваме мислите си чрез своя разсъдък. А втората крачка изисква от нас да развием у себе си навик за оптимистична мисъл. Няма лекар, който да премахне болестите на тялото и душата така, като ги премахва радостната мисъл. Научи се да се самонаблюдаваш: в организма са заложени всички предпоставки за нормален и здрав живот. Умереност във всичко. Това е първото и най-важно условие за дълъг и здрав живот. Радостният не боледува. Не падай духом! В живота не може да има нещо, което да струва повече от живота, та да загубиш вяра в него. Никой не е остарял, преди да е загубил интерес към живота. Водата ме е занимавала винаги! Дълго разсъждавах върху това чудо – истинската и „единствена" вода е дестилираната. Въздействието й е няколкократно по-голямо върху човешкия организъм. Дестилираната вода лекува всички болести. Дневното количество се колебае от 300 до 1500 мл, а зимно време е много резултатна и жезнеукрепваща. Водата лекува всичко! Преяждането е бедата на храненето, най-опасното явление сред всички, свързани с храненето. Нито един орган, нито една клетка на организма не остава пощадена от преяждането. Това може да го определим като преумора на храносмилателната система и целия организъм.
Добротата е здраве. Живей и не пречи на другите да живеят – това е половината за достоен живот. Другата: помагай на другите да живеят!

Откъси от книгата "Хигиена и лекуване на душата", изд. Астрала
Снимка: petardimkov.com