християнство

♥ Радостта би могла да стане състояние на душата, а животът ни да се превърне в Рождество
♥ Радостта би могла да стане състояние на душата, а животът ни да се превърне в Рождество