„Когато жената е шефът.“

Инженер, физик и футуролог, Никола Тесла е сред най-радикалните разрушители на законите на науката и е смятан от мнозина за най-великия изобретател в историята на човечеството. Неговите усилия са спомогнали за съществуването на безжичната комуникация в нашето съвремие и са основата на всяко електрическо устройство, което използваме днес.

Ако не беше Тесла, нямаше да пиша тези редове на клавиатурата си, а вие нямаше да ги четете на екрана си. Както всеки гений, Тесла се съсредоточава не само върху практическата насоченост на иновациите, но и за ползата от тях върху културното наследство на цивилизацията.

Едно от най-изненадващите, непознати, но и впечатляващи предсказания на Тесла е свързано със смяната на ролите на половете и начина, по който безжичните технологии ще предоставят повече възможности на жените – ще могат да упражнят правата, които векове наред са потискани от патриархалните закони в обществото.

През януари 1926 година репортерът Джон Кенеди интервюира Тесла за тези негови идеи. Интервюто е пуснато в известно списание, а заглавието на статията е – „Когато жената е шефът“.

След като Тесла изказва предположенията си за съществуването на безжична технология и практически предсказва ерата на смартфоните, той насочва вниманието към възможността тези технологии да позволят на жените да получат властта, за която са се борили години наред, в бъдещия свят:

Пределно ясно е на опитния наблюдател, а дори и на наивния такъв, че отношението към половата дискриминация се е променило малко преди и след Първата световна война.

Усилията на женската половина от човечеството за равноправие между половете ще завърши по начин, в който жените ще са на ръководната позиция.

Съвременната жена, която изглежда само повърхностно осъзнава влиянието на пола си, всъщност крие дълбоко в себе си нещо по-значимо, което все още зрее в осъзнаването й. Не става дума само за повърхностното възприемане на нуждата на жената да има физическите качества на мъжа, а по-скоро за пробуждането на интелекта й.

Тесла предсказва възхода на непознатите досега за жените права да бъдат лидери, да вземат нещата в свои ръце, като резултат от дългогодишното, дори вековно, подтискане на техния потенциал, което подтискане получава отпор с помощта на новите технологии, позволяващи на жените да имат равен достъп до образование и общуване:

Поколения наред, от самото начало социалното раболепие на жените доведе до атрофия на умствения им потенциал, макар вече да ни е известно, че жените и мъжете еднакво добре могат да възприемат, да учат и да се развиват.

Всички интелектуални постижения на мъжете са достъпни и за женския интелект и колкото повече поколения се раждат, толкова повече този потенциал става по-открит и се разгръща.

Средностатистическата жена може да бъде толкова добре образована колкото средностатистическия мъж. А след това може и да го надмине именно заради толкова дълго продължилото подтискане, което днес отприщва възможностите на нейния мозък. Жените могат да игнорират прецедентите и да изненадат човечеството със своя прогрес.

Само десетилетие по-късно, Хеди Ламар – брилянтна изобретателка, която поставя основите на днешния wifi – ще докаже, че Тесла е бил прав, след като броя на жените, които заемат лидерски позиции, многократно се е увеличил. Двадесет години по-късно Айнщайн използва думите на Тесла, за да окуражи в писмо малко момиче, което иска да стане учен.

Автор: Мария Попова
Източник: brainpickings.org