Прочут оратор, политик, държавник, патриарх на европейския либерализъм, отдаден християнин и писател, Уилям Гладстон и до днес е смятан за един от най-великите премиер-министри на Великобритания. Мащабната дейност на Гладстон е вплетена в съдбата на България и е фактор за обявяване на Руско-турската война от 1877-78 г. Потресен от разказите за зверствата на турците по време на Априлското въстание и избиването на хиляди българи, през 1876 г. той публикува памфлетите „Българските ужаси и Източния въпрос” и „Уроци по клане“, а те подтикват множество влиятелни фигури от политическите и интелектуални среди на Европа и Русия да се присъединят към българската кауза и довеждат до общоевропейски искания за реформи на Отоманската империя. Приносът на Гладстон е достойно оценен от българи и чужденци, признали го за един от освободителите на България. Той осъжда Берлинския договор и позицията на тогавашното британско правителство, защитава Търновската конституция, подкрепя Съединението на България и до края на живота си симпатизира на България с добронамерен интерес.

За България, политиката и справедливостта, с цитати от речите на Гладстон и памфлетите „Българските ужаси и Източния въпрос” и „Уроци по клане“.

William Ewart Gladstone (1809 ~ 1898), by Franz von Lenbach, 1886

„В основата на кланетата в България не лежи нито слабост, нито случайност, нито невежество, нито случайна ярост, нито неподчинение от служителите на началниците им. Те са истинският израз на духа и политиката на турското правителство при извънредни положения, когато минавайки през равнодушието и презрението, с които като правило гледа на всяка служба на гражданско управление, освен приемането на пари, то разсейва несигурното спокойствие, създавано понякога от това равнодушие и презрение.”
(Из памфлета „Българските ужаси и Източния въпрос”)

„Извършените престъпления и злодеяния са в толкова огромни размери, за които няма пример в новата история. Те са толкова неизразими, гнусни, че езикът и перото не са в състояние да ги опишат в действителния им вид. Позор е, че такова дело е могло някога да се извърши“.
(„Уроци по клане“, Лондон, 1876 г.)

Portrait of William Ewart Gladstone, by George Frederic Watts, National Portrait Gallery, London

По целия свят аз ще подкрепям масите срещу класите.

Очакваме с нетърпение времето, когато властта на любовта ще замени любовта към властта. Тогава нашият свят ще узнае благословията на мира.

Егоизмът е най-голямото проклятие на човешката раса.

Моят първи принцип на външната политика е: добро управление у дома.

Забавеното правосъдие е отказано правосъдие.

Това, което е морално грешно, не може да бъде политически вярно.

Добрите закони улесняват вършенето на правилни неща и затрудняват извършването на погрешни.

Заболяването от дяволска съвест е извън практиката на лекарите навсякъде по света.

Не можете да се борите срещу бъдещето. Времето е на наша страна.

Ние сме обречени да изгубим Ирландия в резултат на години жестокост, глупост и лошо управление; но аз ще я изгубя по-скоро като приятел, отколкото като враг.

Алкохолизмът създава по-големи опустошения от трите исторически бича, взети заедно - гладът, чумата и войната.

Бъдете щастливи с това, което имате и което сте, бъдете щедри и с двете, и няма да ви се налага преследвате щастието.

Никой човек не е станал велик или добър без да е направил много и големи грешки.

Политиката е лабиринт, излизането от който е по-трудно, отколкото влизането.

Хората са склонни да бъркат силата на чувствата си със силата на аргументите. Разгорещеният ум негодува срещу хладния допир и безмилостния контрол на логиката.

William Ewart Gladstone, by Alfred Edward Emslie, National Portrait Gallery, London

Портрети: Wikipedia