Изкуството да живеем просто

 Времето, прекарано със семейството ви, ще изцели изтощения ви ум и ще възроди сърцето ви ♥ Шунмьо МАСУНО
 Времето, прекарано със семейството ви, ще изцели изтощения ви ум и ще възроди сърцето ви ♥ Шунмьо МАСУНО