ЛИ(РИ)ЧНИ ОТКЛОНЕНИЯ

╫ Животът ни не трябва да се контролира от новините, а от вярата в Бога
╫ Животът ни не трябва да се контролира от новините, а от вярата в Бога