ЛИ(РИ)ЧНИ ОТКЛОНЕНИЯ

Слабите мъже действат, за да задоволят нуждите си, а силните - за да изпълнят дълга си ♥ Насим ТАЛЕБ
Слабите мъже действат, за да задоволят нуждите си, а силните - за да изпълнят дълга си ♥ Насим ТАЛЕБ