ЛИ(РИ)ЧНИ ОТКЛОНЕНИЯ

Упадъкът на интелигентността има един естествен спътник - страха ♥ Ориана ФАЛАЧИ
Упадъкът на интелигентността има един естествен спътник - страха ♥ Ориана ФАЛАЧИ