ЛИ(РИ)ЧНИ ОТКЛОНЕНИЯ

А денят, може би целият живот зависи от един светкавичен миг ♥ Блага ДИМИТРОВА
А денят, може би целият живот зависи от един светкавичен миг ♥ Блага ДИМИТРОВА