ЛИ(РИ)ЧНИ ОТКЛОНЕНИЯ

Мракът не разполага с никакви средства да преодолее Светлината ♥ Богомил РАЙНОВ
Мракът не разполага с никакви средства да преодолее Светлината ♥ Богомил РАЙНОВ