народното творчество

Душата е единствена и ако нея погубим, с какво ще живеем? ╫ Светител Илия МИНЯТИЙ
Душата е единствена и ако нея погубим, с какво ще живеем? ╫ Светител Илия МИНЯТИЙ