Отговорност

Самообвиняването е пропиляване на собствената сила ♥ Луиз ХЕЙ
Самообвиняването е пропиляване на собствената сила ♥ Луиз ХЕЙ