пари

Хората, които живеят в постоянно разкошество, заболяват от тежки и неизцерими болести ╫ Св. Йоан ЗЛАТОУСТ
Хората, които живеят в постоянно разкошество, заболяват от тежки и неизцерими болести ╫ Св. Йоан ЗЛАТОУСТ