притчи

♥ Всяко действие в теб е възмущение. Бог влиза през вратата на безмълвието
♥ Всяко действие в теб е възмущение. Бог влиза през вратата на безмълвието