Пробуждане на душата

Греховете са достояние на ума и сърцето, но никога на душата ♥ Мария МАЙСТОРОВА
Греховете са достояние на ума и сърцето, но никога на душата ♥ Мария МАЙСТОРОВА