прошка

Стремим се да сме прави. Обаче никога не се стремим да сме щастливи ♥ Луиз ХЕЙ
Стремим се да сме прави. Обаче никога не се стремим да сме щастливи ♥ Луиз ХЕЙ