психология на щастието

♥ Когато човек се втурне в живота с надежда нищо никога да не му липсва, той вече е загубил
♥ Когато човек се втурне в живота с надежда нищо никога да не му липсва, той вече е загубил