психология на щастието

В дългосрочен план няма много голя­мо значение какво правиш с живота си ♥ Джонатан ХАЙД
В дългосрочен план няма много голя­мо значение какво правиш с живота си ♥ Джонатан ХАЙД