Рождество Христово

Да се обърнем със сърцето си към Бога и ще се роди в нас Христос ╫ Отец Александър Мен
Да се обърнем със сърцето си към Бога и ще се роди в нас Христос ╫ Отец Александър Мен