съвременното общество

Бедата и опасността са там, че милиони хора отвикнаха да бъдат свободни ♥ Стефан ПОПОВ
Бедата и опасността са там, че милиони хора отвикнаха да бъдат свободни ♥ Стефан ПОПОВ