страсти

Онзи, който избягва скърбите, да не очаква и радост ╫ Архим. Ефрем Аризонски
Онзи, който избягва скърбите, да не очаква и радост ╫ Архим. Ефрем Аризонски