Св. Паисий СВЕТОГОРЕЦ

Спомни си, Господи, за всички, които се намират в отчаяние, помогни им и им дарувай Твоя мир ╫ Св. Паисий СВЕТОГОРЕЦ
Спомни си, Господи, за всички, които се намират в отчаяние, помогни им и им дарувай Твоя мир ╫ Св. Паисий СВЕТОГОРЕЦ