учител

Някога учителят е бил наистина всемогъща личност ♥ Георги ДАНАИЛОВ
Някога учителят е бил наистина всемогъща личност ♥ Георги ДАНАИЛОВ