учител

Само обичта към децата - това не е достатъчно за учителя ♥ Рудолф ЩАЙНЕР
Само обичта към децата - това не е достатъчно за учителя ♥ Рудолф ЩАЙНЕР