Виктор Франкъл

Ако има смисъл в живота изобщо, то трябва да има смисъл и в страданието ♥ Виктор ФРАНКЪЛ
Ако има смисъл в живота изобщо, то трябва да има смисъл и в страданието ♥ Виктор ФРАНКЪЛ