Виктор Франкъл

♥ Това, от което човек наистина се нуждае, не е безметежно състояние, а стремеж и борба за смислена цел
♥ Това, от което човек наистина се нуждае, не е безметежно състояние, а стремеж и борба за смислена цел