взаимоотношенията между мъжете и жените

Защо разводът влияе по-негативно на мъжете, отколкото на жените ♥ Михаел ЛАЙТМАН
Защо разводът влияе по-негативно на мъжете, отколкото на жените ♥ Михаел ЛАЙТМАН