Взимане и даване

Напразни са усилията да се вземе не давайки нищо в замяна ♥ Борис АБРАМОВ
Напразни са усилията да се вземе не давайки нищо в замяна ♥ Борис АБРАМОВ