за приятелството

Колко несигурна е почвата, на която се крепят всички наши съюзи и приятелства ♥ Фридрих НИЦШЕ 
Колко несигурна е почвата, на която се крепят всички наши съюзи и приятелства ♥ Фридрих НИЦШЕ