за властта

Всичко си имаме у земята, само срам нема по хората! ♥ Михалаки ГЕОРГИЕВ
Всичко си имаме у земята, само срам нема по хората! ♥ Михалаки ГЕОРГИЕВ