завист

Най-невероятното - никой да не ти завиди ♥ Ханс Кристиан АНДЕРСЕН
Най-невероятното - никой да не ти завиди ♥ Ханс Кристиан АНДЕРСЕН