завист

Единственото измерение на истинския успех е качеството на амбицията ♥ Орисън МАРДЕН
Единственото измерение на истинския успех е качеството на амбицията ♥ Орисън МАРДЕН