(The Doctor by Luke Fildes, c.1891)

Лекарят вижда страшното, докосва се до неприятното и от чуждите страдания си доставя собствени грижи.
Хипократ

Силата на лекаря е в неговото сърце.
Парацелз

Да упражняваш медицинската професия не е нищо друго, освен да виждаш нещастието на другите и да изтърпиш своето.
Лутер

Добрият лекар е обикновен като природата.
Т. Е. Щал

Добрият хирург трябва да има очи на орел, сърце на лъв и ръце на жена.
Д. Рей

Има четири вида лекари:
1. Тези с малко лекарско призвание и малко знания. Това е мъка.
2. Тези с малко лекарско призвание и много знания. Мъката е още по-голяма, тъй като самочувствието най-често е високо.
3. Тези с добро лекарско призвание и малко знания. Постига се успешна работа, но често възпрепятствувана от несигурност.
4. Тези с лекарско призвание и научни познания. Това е благословена, сигурна работа. Но към лекарското призвание и към науката трябва да се прибави още сърцето, тези трите правят истинския лекар.
В. Клусман  

Желанието да служиш на общото благо трябва непременно да бъде потребност за душата, условие за лично щастие; ако то не произтича оттам, а от теоретични или други съображения, то не е истинско.
А. Чехов

Славата на един лекар са излекуваните от него болни.
Парацелз

Лекарите са адвокати на болния, смъртта и природата са негови съдии.
П. Потен

(Visiting Day at the Hospital by Henry Jules Jean Geoffroy, 1893)

Задачата на добрия лекар се състои в това, да направи необходимото и да спести излишното.
Ф. Хоф

Омир беше сляп, Бетховен – глух. Но аз не зачитам мнението на очните лекари за Омир и на ушните лекари за Бетховен.
А. Марианович  

Човек, има право да бъде лош художник или лош писател, лош артист, но няма право да бъде лош лекар, защото на лекарите се доверява най-ценното – живота и здравето.
М. Кончаловски

Работата на лекаря е сплав от знания, разум и чувства.
А. Билибин

Добър лекар може да бъде само добрият човек.
Вл. Безански

Истински лекар е само този, в които гласът на милосърдието говори най-силно от всички други чувства.
Е. Бергман

Между всички изкуства медицинското изкуство е най-красивото и най-благородното, но, от една страна, поради неопитността на тези, които го упражняват, от друга страна поради повърхността на тези, които съдят за лекарите, то често изостава назад от другите изкуства.
Хипократ

Изкуството на медицината се състои в това, да поддържа настроението на болния, докато природата излекува болестта.
Волтер

Лесно е да се улови духа на медицината: вие изследвате големия и малък свят, за да оставите накрая той да поеме своя ход както е угодно на Господа.
Гьоте

Целта на медицината е да предотврати заболяването и да удължи живота; идеалът на медицината би бил да направи лекаря излишен.
У. Й. Мейо

Всяка страна има своите болести, своите лекарства и своите лекари.
Парацелз

(Doc Mellhorn and the Pearly Gates, Norman Rockwell, 1938)

Фундаментът, върху който е стъпила сградата на медицината, е лекарската етика.
К. Полак

Дилемата в медицината се състои в това, че често пъти самочувствието на пациента и находката на лекаря не си съвпадат.
К. Полак

Проблемът за болестта се включва в проблема за живота. Проблемът на живота – това е един от великите, до сега неразрешени проблеми, и поради това докрай не може да се разреши и проблема за болестта.
Г. С. Пондоев

Божествено дело е да облекчаваш страданията.
Ст. Сарафов

Ние често разговаряме – моят лекар и аз; той ми предписва своите рецепти, и аз никога не ги използвам; така се чувствам добре.
Молиер

За общественото здраве на един град присъствието на един клоун е по-добро, отколкото 20 аптеки, затрупани с лекарства.
Т. Сиденхайм

Само лекарите могат да ни унищожат и ни унищожават, без страх и със спокойствие, без да вадят друго оръжие, освен това на рецептата.
Сервантес

Най-добрият лекар, който няма нито кабинет, нито диплома, нито фирма на вратата и който не взема никакви хонорари е слънцето.
Н. Подвойски

Всеки венерично болен първо трябва да се успокои с това, че е попаднал в кожно-венеричен, а не в онкологичен диспансер.
Н. Запрянов

Никой от философите не е излекувал поне един умопобъркан.
Целий Аврелиан

Тялото страда само от настоящето зло; душата обаче от настоящето, миналото и бъдещото зло.
Епикур

(The Sick Woman, Jan Steen, 1663-1666)

Хистеричните? Те не са здрави, ако не са малко болни.
Ф. Мюлер

Както паякът, който, седнал в средата на своята тъкан, забелязва, че муха разрушава нишка от тъканта му, се устремява нататък, като че ли е отчаян от извършеното разрушение, така и душата на човека, когато част от неговото тяло е разрушена, поема забързано, като че ли е засегната от нараняването на тялото, с което е здраво и в определено взаимоотношение обвързана.
Хераклит

Като проявяваш съжаление към ближния си, загубил най-драгоценното за човека – разсъдъка, не отказвай да му подадеш ръка за благодетелна помощ, и не се страхувай да го признаеш за себеподобен.
И. Рюл

Хирургът се посвещава на най-божественото от всички занятия – без чудеса да лекува и без думи да прави чудеса.
Гьоте

Който не може да вземе решение за една минута, не трябва да бъде хирург...
Р. Лериш

Хирург, у когото е угаснало чувството на състрадание към болния, е длъжен да остави своята професия.
В. Вознесенски

Разстоянието към сърцето е само 2-3 см., но на хирургията бяха необходими 2400 г., за да го измине.
Х. Шерман

(The Agnew Clinic by Thomas Eakins, 1889)

Избрано от „За медицината - Мисли и афоризми”, Никола Запрянов и Мариана Льочкова

Картина (заглавна): The Anatomy Lesson of Dr. Nicolaes Tulp by Rembrandt, 1632
Изображения: Viático de Vagamundo, Tate, WikiArt, Wikipedia, Pinterest