За „изчистването” на извора. Мъдри думи от знаменития „Наръчник” на големия наш лечител

Научете се да се владеете. Изкуството да се владее човек изобщо има голямо значение в живота му и трябва да се притежава от всеки. Всеки трябва да се научи как да избягва гнева, страха, грижите, омразата, ревността, скръбта и всичко, което угнетява духа. Това изкуство не иде от само себе си, нито се добива чрез четене, а чрез дълги упражнения, точно така, както човек се научава да язди велосипед, чрез дълги упражнения, но веднъж добито това изкуство, човек е господар на нещо неоценимо, защото доброто настроение и самовладеенето са броня срещу много трудности в живота. 

Имайте ред в думите си, избягвайте бързото говорене, което често се среща в разговорите. Нека думите, изразите и мислите текат плавно, вместо да се изливат с бързината на порой, който се пени и завлича със себе си всичко, което срещне. Бъдете умерени в държанието си и походката си. Дръжте се прави, за да покажете, че сте силни. Грижете се за тоалета си, за косата си, за лицето си, за ръцете си като че ли с това искате всякога да се харесате. Грижете се за обличането си, за държанието си, за линията си. Ще се държите така, като че ли искате всякога да изглеждате млади и здрави и ще забавите идването на старостта. 

Бъдете спокойни, спокойствието и редът са най-добрите приятели на труда. Без спокойствие и ред душата напразно се вълнува и трови. Спокойствието, редът и редовният живот дават възможност на човека да получи най-голямата облага от своята дейност. Безделието, от духовна гледна точка, трови, защото дава простор на отрицателните чувства. Развивайте се нравствено и физически. Колкото по-скоро усъвършенствате душата си, толкова по-скоро ще се наслаждавате от нея, защото духовният живот е в сегашния момент. 

Мисълта, съсредоточението и самовнушението са основата на всичко. Мисълта е извор на постъпките, живота и проявленията. Изчистете извора и всичко ще бъде чисто. Да се научим чрез разсъдъка си правилно да мислим. Обаче това господство на мислите не се добива изведнъж, а с дълъг и постоянен труд чрез най-полезната наука – размишлението, защото да мислим, значи да живеем. 

От: „Наръчник по природно лекуване и живеене”, Петър Димков, 1935 г.
Снимки: petardimkov.com