„Неумението да приемаш разривите в отношенията, краха на идеалите, надеждите, желанията и живота предизвикват диабет.“

(Jealousy, 1895, by Edvard Munch)

Най-характерните грешки, които предизвикват захарен диабет

Диабетът е вкопчване в ревността. По-рано съм казвал, ревността е вкопчване в отношенията. След това разбрах, че в основата на отношенията има и един по-тънък слой: идеалите, духовността, благородството, които преминават в желания. Желанията са свързани с живота. Значи, неумението да приемаш разривите в отношенията, краха на идеалите, надеждите, желанията и живота предизвикват диабет. При вас има една компенсация и тя идва от това, че сте се концентрирали върху любовта и сте намалили зависимостта от желанията и живота.

Това означава, че вие можете да съхраните любовта, когато се рушат желанията ви, когато сте унизена като жена, когато унижавате себе си, искайки деца и семейство. След това на вас ви правят проверка до каква степен можете де съхраните любовта. Започва поредица от стресове. Стресът - това е загуба на това, към което сте привързани, това, което е най-скъпо за вас. Ако вие преодолеете стреса, то тогава започва реалното дълбочинно оздравяване. Ако не успеете да преминете през стреса, тоест не можете да съхраните любовта, то тогава започват претенциите към другите или недоволство от себе си, а това означава, че не сте успели да преминете и да се укрепите на нов етап. Причината за появата на диабет може да бъде отричане от любовта към близък човек, дълга ревност, която преминава през целия ни живот, или постоянно отчаяние, недоволство от себе си, когато личният живот не е такъв, какъвто го искате или пък трайното желание да свършите със себе си, вътрешната готовност към самоубийство, защото ви е изоставил човек, когото сте обичали, постоянната депресия, недоверието в собствените см сили, неумението да запазите любовта, тогава когато се рушат плановете за бъдещето. Колкото по-силна е агресията към любовта, толкова по-силно след това ще дойде блокировката към диабета.

Диабетът, шизофренията, ракът имат в основата си една и съща причина - концентрация върху желанията. Истина е и друго - понякога диабет се появява, когато човек прехвърли проблемите си на децата и на внуците си и когато в рисковите години между 3 -5 или в периода на полово съзряване между 13-15 години, те не успеят да ги решат на тънък план. В такава ситуация диабетът се появява изведнъж, без всякакви предварителни индикации, без всякакви видими причини. Диабетът може да се преодолее, особено ако се запознаете с последните изследвания и първо поработите върху себе си.

Избрано от: „Диагностика на кармата“, Книга 8, Сергей Н. Лазарев, изд. „Станпрес“, 2006 г.
Картина: Jealousy (1895) by Edvard Munch; en.wikipedia.org